• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

busy

busy

 

Yanlış : She is busy with looking after the baby.

Doğru : She is busy looking after the baby.

Bebeğe bakmakla meşgul.

 

Busy sıfatı şu kalıplarda kullanılır: busy doing sth, busy with sth.

 

He is busy.

He is busy with his homework.

He is busy doing his homework.


Meşgul.

Ev ödeviyle meşgul.

Ev ödevini yapmakla meşgul.