• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

assure – ensure – insure

assure – ensure – insure


Assure birini temin etmek, birine garanti vermek; ensure emin olmak, garantiye almak, sağlamak; insure sigortalamak demektir.


I assure you that the matter will be attended to soon.

Sizi temin ederim ki meseleyle yakında ilgilenilecektir.


Please ensure the gate is locked.

Lütfen kapının kilitli olduğundan emin ol.


I insured my car against damage and theft.

Arabamı hırsızlık ve hasara karşı sigortaladım.