• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

any

Yanlış : Are there any Turkish restaurant in the city?

Doğru : Are there any Turkish restaurants in the city?

Şehirde hiç Türk lokantası var mı?


Yanlış : You can't see any beggar in the street in this city.

Doğru : You can't see any beggars in the street in this city.

Bu şehirde caddede hiç dilenci göremezsiniz.


Any sayılabilen isimlerle kullanıldığı zaman, bu isim genellikle çoğul yapılır.

Yanlış : Don't go out without any coat.

Doğru : Don't go out without a coat.

Paltosuz dışarı çıkma.


Yanlış : Now I don't have the assurance to face any press conference.

Doğru : Now I don't have the assurance to face a press conference.

Şimdi bir basın toplantısını göze alacak kadar kendime güvenim yok.


Any, genellikle sayılabilen tekil isimlerle kullanılmaz, ancak sayılamayan isimlerle kullanılabilir.


I never give beggars any money.

Dilencilere asla para vermem.


Have you got any change?

Hiç bozukluğun (bozuk paran) var mı?


Yanlış : We need a bigger house but we cannot afford any.

Doğru : We need a bigger house but we cannot afford one.

Daha büyük bir eve ihtiyacımız var, ama buna (büyük bir eve) gücümüz yetmez.


Any, sayılabilen çoğul isimlerin veya sayılamayan tekil isimlerin yerine geçmek üzere zamir olarak kullanılabilir, sayılabilen tekil bir ismin yerine geçmek üzere zamir olarak kullanılmaz.


Can you lend me some money? - Sorry, I haven't got any.

Bana biraz borç para verebilir misin? Maalesef hiç (param) yok.


I need some ties, but I don’t have any.

Birkaç kravata ihtiyacım var, ama hiç (kravatım) yok.