• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

and

Yanlış : Go to find your son.

Doğru : Go and find your son.

Git de oğlunu bul.


Yanlış : Come to talk to the boss.

Doğru : Come and talk to the boss.

Gel de patronla konuş.


Come ve go fiilerinden sonra amaç gösteren mastar yerine and’li yapı kullanılır.


Come and get your food.

Gel de yemeğini al.


Go and get your money.

Git de paranı al.