• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

among– between

Yanlış : Divide these sweets among the two children.

Doğru : Divide these sweets between the two children.

Bu şekerleri iki çocuk arasında paylaştır.


Among üç veya daha fazla şey veya kişi arasında, between ise iki şey veya kişi arasında demektir.


The border between the two countries passes right here.

İki ülke arasındaki sınır tam buradan geçer.


The children were talking quietly among themselves.

Çocuklar kendi aralarında sessizce konuşuyorlardı.