• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

alive – living

Yanlış : All alive creatures have to adapt themselves to their environment.

Doğru : All living creatures have to adapt themselves to their environment.

Tüm canlı yaratıklar kendilerini çevrelerine uydurmak zorundadırlar.


Alive sıfatı isimlerden önce gelmez, aynı anlamı vermek üzere isimlerden önce living sıfatı kullanılır.


Bacteria are living organisms.

Bakteriler canlı organizmalardır.


The fish wasn't dead but alive.

Balık ölü değil, canlıydı.


During the earthquake, many people were buried alive.

Deprem sırasında birçok insan canlı (canlı) gömüldü.