• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

alive – lively

Yanlış : That child is very alive. He's full of energy.

Doğru : That child is very lively. He's full of energy.

O çocuk çok hareketli. Enerji dolu.


Alive, ölü sıfatının karşıtanlamlısı olarak canlı demektir. Hareketli, enerjik anlamında canlı, lively demektir.


Black Sea dances are very lively.

Karadeniz (yöresi) dansları çok hareketlidir.