• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

air – weather

Yanlış : Chilly weather blew through the broken window.

Doğru : Chilly air blew through the broken window.

Kırık pencereden buz gibi hava geldi.


Teneffüs ettiğimiz hava air, iklimlerle ilgili olan hava weather’dır.


The ball bounced in the air.

Top havaya zıpladı.


Some fresh air will bring him round.

Biraz taze (temiz) hava onu kendine getirir.


I like to spend most of my time in the open air.

Zamanımın çoğunu açık havada geçirmeyi severim.