• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ago – before

Yanlış : He went to Germany ten years before.

Doğru : He went to Germany ten years ago.

On yıl önce Almanya’ya gitti.


Yanlış : Before a few years ago he was an alcoholic, but he has given up drinking now.

Doğru : A few years ago he was an alcoholic, but he has given up drinking now.

Birkaç yıl önce bir alkolikti ama şimdi içkiyi (içmeyi) bıraktı.


Bir şeyin ne kadar zaman önce olduğunu belirtmek için before değil ago kullanılır.


Yanlış : I have met her two months ago.

Doğru : I met her two months ago.

Onunla iki ay önce karşılaştım.


Ago sözcüğü belirsiz geçmiş zamanla (present perfect tense) değil belirli geçmiş zamanla (simple past tense) kullanılır.