• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

after

Bağlaç olarak kullanılan after’dan sonra bir yan cümle gelir. After’lı yan cümle, başta ya da cümlenin ortasında olabilir. After’lı yan cümle başa gelince, genellikle ana cümleden bir virgülle ayrılır.


After we checked in at the reception, we went to our room.

: We went to our room after we checked in at the reception.

Resepsiyonda kaydımızı yaptırdıktan sonra odamıza gittik.


Anlam gelecek zamanı gösterse bile after’lı yan cümlede gelecek zaman kullanılmaz.


Yanlış : I will send you an email after I will arrive in London.

Doğru : I will send you an email after I arrive in London.

Londra’ya varınca sana bir e-posta gönderirim.


After’lı yan cümlede geniş zaman yerine belirsiz geçmiş zaman (present perfect tense) kullanılabilir. Aynı şekilde, belirli geçmiş zamanın (simple past tense) yerine uzak geçmiş zaman (past perfect tense) kullanılabilir.


I will send you an email after I arrive in London.

I will send you an email after I have arrived in London.

Londra’ya varınca sana bir e-posta gönderirim.


He went to Germany after he left school.

He went to Germany after he had left school.

Okuldan ayrıldıktan sona Almanya’ya gitti.


Daha resmi bir üslup olarak after + -ing yapısı kullanılabilir.


We can't afford a holiday after spending so much money on the car.

Arabaya o kadar çok para harcadıktan sonra tatil yapamayız.