• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

after – afterwards

Yanlış : I'm going to do my homework, and after I'm going to watch TV.

Doğru : I'm going to do my homework, and afterwards I'm going to watch TV.

Ödevimi yapacağım, sonra da televizyon izleyeceğim.


After belirteç değil ilgeçtir, yani kendisinden sonra bir şey gelmesi gerekir. Ancak soon after, shortly after ve not long after gibi deyişlerde after belirteç olarak kullanılabilir. Bu deyişlerde after yerine afterwards da kullanılabilir, arasında fark yoktur: soon afterwards, shortly afterwards ve not long afterwards


He came round to see me, and soon after I met him again in a pub.

Beni görmeye geldi, ve çok geçmeden (kısa bir süre sonra) ona tekrar bir birahanede rastladım.


We had fish for supper. Shortly after, I began to feel ill.

Akşam yemeğinde balık yedik. Kısa bir süre sonra kendimi kötü hissetmeye başladım.


Jack and Mary have broken up; soon afterwards they got divorced.

Jack ve Mary bozuştu, çok geçmeden boşandılar.


Özelikle Amerikan İngilizcesinde afterwads yerine afterward kullanılabilir.


We left soon afterward.

Kıs bir süre sonra gittik.