• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accuse of – charge with

Yanlış : He was accused with poisoning his wife.

Doğru : He was accused of poisoning his wife.

Karısını zehirlemekle suçlandı.


İle suçlamak, accuse of veya charge with ile söylenir.


The football fans were charged with assault.

Futbol fanatikleri saldırganlıkla suçlandılar.