• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

the

the


İsimlere belirlilik kavramı veren the tanımlığı hem tekil hem çoğul, hem sayılır hem de sayılamaz isimlerle birlikte kullanılabilir. The'nın kullanıldığı yerler şöyledir:


1. Söz konusu isim eğer hem sözü söyleyen hem de dinleyen tarafından biliniyorsa.


Will the new secretary begin on Monday?

Yeni sekreter pazartesi günü başlayacak mı?


2. İlk kez sözü edilen bir isimden ikinci kez söz edilince bu isim belirli hale geleceğinden the ile kullanılır.


I see a bird in the tree. The bird has got a long tail.

Ağaçta bir kuş görüyorum. Kuşun uzun bir kuyruğu var.


3. Evrende ya da bulunulan yerde tek olan şeylerden söz ederken.


The sun rises in the east.

Güneş doğudan doğar.


Will you please pass the salt?

Lütfen tuzu uzatır mısın?


Olağan olarak the özel isimlerle birlikte kullanılmaz. Ancak the ile kullanılması gereken bazı coğrafi isimler vardır: Bütün deniz, ırmak, kanal, sıradağ ve takımada isimlerinden önce the  kullanılır.


the Black Sea : Karadeniz

the Atlantic : Atlantik Okyanusu

the Kızılırmak : Kızılırmak

the Suez Canal : Süveyş Kanalı

the Alps : Alpler

the Himalayas : Himalayalar

the Bahamas : Bahama adaları

The Euphrates : Fırat