• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

suggest

suggest


suggest = önermek, tavsiye etmek 

 

1. Bu fiilden sonra bir nesne veya -ing'li fiil gelebilir.


I suggested a good dictionary.

İyi bir sözlük tavsiye ettim.

 

The doctor suggested a long holiday to him.

Doktor ona uzun bir tatil tavsiye etti.


I suggested swimming in the evening.

Akşamleyin yüzmeyi önerdim.


2. Suggest fiilinden sonra yantümce de gelebilir. Bu durumda fiil genellikle should'lu veya çekim almamış, yalın halde olur.


I suggested that he should use a good dictionary.

İyi bir sözlük kullanmasını önerdim.


I suggested that he use a good dictionary.

İyi bir sözlük kullanmasını önerdim.

 

Yantümce geçmiş zamanda da kullanılabilir.


I suggested that he used a good dictionary.

İyi bir sözlük kullanmasını önerdim.