• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

so ... that

so ... that

so ... that = o kadar ... ki


Bu kalıpta boşluğa bir sıfat veya belirteç girer. 


I was so tired that I couldn't move my arm.

O kadar yorgundum ki kolumu oynatamıyordum.

 

The short story was so interesting that I read it in one day.

Kısa öykü o kadar ilginçti ki onu bir günde okudum.

 

He ran so fast that I couldn't catch him.

O kadar hızlı koştu ki onu yakalayamadım.


He drove so slowly that we reached there at midnight.

O kadar yavaş sürdü ki oraya gece yarısı vardık.


Kalıpta boşluğa 'much + sayılamayan isim' veya 'many + sayılabilen çoğul isimgelebilir. Buradaki much ve many, yalnız başına da kullanılabilir.


He drank so much that he got drunk.

O kadar çok içti ki sarhoş oldu.

 

He drank so much beer that he got drunk.

O kadar çok bira içti ki sarhoş oldu.

 

He asked so many questions that I got bored.

O kadar çok soru sordu ki sıkıldım.


So ... that kalıbında that kullanılmayabilir. 


I was so tired that I went to bed at nine o'clock.