• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

said

said


be said to = -dığı söyleniyor 


1. Halen devam eden  durumlarla ilgili söylenti ya da kanıyı göstermek için present infinitive (= şimdiki mastarkullanılır.

 

He is said to sell stolen goods./Çalıntı mallar sattığı söyleniyor.

He is said to be a fake./Onun şarlatan olduğu söyleniyor.

They are said to live in the  country./Şehir dışında yaşadıkları söyleniyor.

 

Bu yapıdaki be geçmiş yapılabilir.

 

He was said to sell stolen goods./Çalıntı mallar sattığı söyleniyordu.

She was said to go out with her boss./Patronu ile çıktığı söyleniyordu.


2. Artık devam etmeyen eylemler için miş'li mastar (= perfect infinitive) kullanılır. (Bu durumda Türkçe çeviriye bir zamanlar, eskiden, vaktiyle gibi sözler eklenebilir.)

 

He is said to have sold stolen goods.

Bir zamanlar çalıntı mal sattığı söyleniyor.

 

He is said to have been very rich.

Eskiden çok zengin olduğu söyleniyor.

 

Tobacco is said to have been brought to Europe by Sir Walter Raleigh.

Tütünün eskiden Avrupa'ya Sir Walter Raleigh tarafından getirilmiş olduğu söylenir.