• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

past perfect tense

past perfect tense


past perfect tense = uzak geçmiş zaman


özne + had V3 (+)


özne + had not V3 (-)


Had + özne + V3 (?)


 


Geçmişte olan bir olaydan önce olan eylemi belirtir. Geçmişte olan eylem past simple ile verilir.


 


I had eaten my lunch before the meeting began.


Toplantı başlamadan önce öğle yemeğimi yemiştim.


 


The robbers had already run away when the police came.


Polisler geldiğinde soyguncular çoktan kaçmıştı.


 


Geçmişte belirli bir zamana kadar sürmüş bir eylemi belirtir.


 


By 1980, I had waited for five years for an answer from her.


1980'e kadar ondan bir yanıt için beş yıl bekledim.