• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

past continuous

past continuous

 

past continuous, past progressive = sürekli geçmiş zaman

 

I, he, she, it özneleri ile was; we, you, they özneleri ile were kullanılır, daha sonra fiilin -ing eki almış biçimi getirilir.


I was working.                 I  wasn't working.          Was I working?

He was working.            He wasn't working.        Was he working?

They were working.      They weren't working.   Were they working?

 

Geçmişte bir süre yapılan eylemleri belirtir.


I was watching television at 9 o'clock.

Saat dokuzda televizyon izliyordum.


He was sleeping under a tree.

Bir ağacın altında uyuyordu.


Bu zaman past simple ile kullanıldığında uzun eylemi belirtir, past simple ise kısa eylemi belirtir.

 

She was relaxing in a deck chair when I saw her.

Onu gördüğümde bir şezlongda dinleniyordu.

 

The phone rang while I was bathing the baby.

Bebeği yıkarken telefon çaldı.