• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

out of

out of


Out of ilgeci, üç boyutlu bir yerden dışarı çıkışı belirtir. Bu anlamıyla in ve into ilgeçlerinin karşıtıdır.


The teacher walked out of the room.

Öğretmen odadan yürüyerek çıktı.

 

Can you pull the cork out of the bottle?

Mantarı şişeden çekip çıkarabilir misin?

 

Standart İngilizcede out of the window, out of the car denir, ancak konuşma dilinde, özellikle de Amerikan İngilizcesinde of edatı kullanılmaz.

 

She looks out of the window whenever she hears a noise in the street.

Ne zaman sokakta bir ses duysa pencereden bakar.


Get out of the car and smoke outside.

Arabadan in ve sigarayı dışarıda iç.