• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

neither ... nor ...

neither ... nor ...


neither ... nor ... = ne ... ne de ...


Bu kalıp isimleri, eylemleri, belirteçleri ve sıfatları tanımlayabilir.


Neither the professor nor the students were able to read the inscription.

Ne profesör ne de öğrenciler yazıtı okuyamadı.


They picked neither the apples nor the pears.

Ne elmaları ne de armutları topladılar.

 

She neither swam nor sunbathed.

Ne yüzdü ne de güneşlendi.

 

We camped neither on the ledge nor on the sand.

Ne kayalıklara ne de kuma kamp yaptık.


The steak is neither tender nor fresh.

Biftek ne yumuşak ne de taze.


Bu kuruluşun içinde olumsuzluk kavramı olduğu için tümcede olumsuzluk gösteren başka bir sözcük kullanılmaz. Fiile en yakın özne tekilse fiil tekil, çoğulsa fiil çoğul olur.


Neither the windows nor the door was open. 

Ne pencereler ne de kapı açıktı.

 

Neither the door nor the windows were open.

Ne kapı ne de pencereler açıktı.