• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

need

need


1. need + isim/zamir = ihtiyacı olmak


I need you.

Sana ihtiyacım var.


We need some more baby food. 

Biraz daha mamaya ihtiyacımız var.

 

She needs a pair of new shoes.

(Bir çift) ayakkabıya ihtiyacı var.

 

2. need + to do = gerekmek


Bu durumda özne (eşya, vb. değil) insandır.


I need to learn Russian.

Rusça öğrenmem gerekiyor.


Do we really need to engage extra staff?

Gerçekten yeni eleman almamız gerekiyor mu?


She doesn't need to babysit tonight. 

Bu gece bebeğe bakması gerekmiyor.

 

3. need doing/to be done = gerekmek


Eğer özne insan dışında bir varlığı gösteriyorsa need fiilinden sonra -ing'li fiil veya edilgen mastar gelir.


The engine needs repairing.

The engine needs to be repaired.

=Motorun tamir edilmesi gerekiyor.

 

Your socks smell awful. They need washing.

Çorapların berbat kokuyor. Yıkanması gerek.


The windows need to be cleaned.

Pencerelerin temizlenmesi gerek.


4. Need fiili düzenli bir fiil olup past tense'de de kullanılabilir.

 

Did you need to wait for long?

Uzun süre beklemeniz gerekti mi?


It started raining, so I didn't need to clean my car. 

Yağmur yağmaya başladı, bu yüzden arabamı temizlemem gerekmedi.


+

 Need fiiline dikkat etmek gerekir. Yukarıda 4 madde halinde verilen kullanımı ile need sıradan bir fiildir. Ancak need aynı zamanda modal olarak da kullanılır, bu durumda hemen hemen needn't şeklinde olumsuz olarak kullanılır (soru ve olumluda pek kullanılmaz).