• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

might

might

 

1. Olasılık belirtir.


I might catch a big fish.

Büyük bir balık yakalayabilirim.


He might not use his real name.

Gerçek adını kullanmayabilir.

 

2. Might I/we izin belirtir.

 

Might I smoke here?

Burada sigara içebilir miyim?

 

Might we leave early tonight?

Bu akşam erken ayrılabilir miyiz?

 

3. might as well = iyi olur

 

You might as well burn the rubbish.

Çöpü yaksan iyi olur.


4. might have done

 

a) -ebilirdi (ama olmadı)


He was patting the dog. It might have bitten him. 

Köpeğe hafifçe vuruyordu. Köpek onu ısırabilirdi. (Ama ısırmadı.)

 

She might have dropped the tray.

Tepsiyi düşürebilirdi. (Ama düşürmedi.)

 

b) -mış olabilir


He might have torn his trousers while climbing the tree. 

Pantolonunu ağaca tırmanırken yırtmış olabilir.