• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

if only

if only

if   only = keşke

 

If only de tıpkı wish gibi kullanılır. Kullanım ve anlamları birbirinin aynıdır. Genel, şu an ve gelecekle ilgili dilekler geçmiş zaman yapısında anlatılır.

 

If only we had a baby.

Keşke bir bebeğimiz olsa. (Ama yok.)

 

If only you would be more understanding.

Keşke daha anlayışlı olsan. (Ama değil.)


If only he worked harder.

Keşke daha sıkı çalışsa.


If only she wouldn't refuse.

Keşke reddetmese.


Geçmişle ilgili dilekleri anlatmak için ise past perfect yapısı kullanılır.


If only we had taken the lift.

Keşke asansöre binseydik (Ama binmedik.)


If only I had gone to bed early last night.

Keşke dün gece erken yatsaydım. (Ama yatmadım.)