• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

genitive case

genitive case


genitive  case = tamlayan durumu

 

A.  İnsanlar İçin İyelik


İngilizcede  insanların iyelikleri 's veya ' ile belirtilir. İnsanlarla ilgili isimlere şu durumlarda 's eklenir:


1. tekil isim + 's


the boy's : çocuğun                

the boy's mother : çocuğun annesi


the teacher's : öğretmenin     

the teacher's coat : öğretmenin paltosu


2.  -s ile biten tekil isim + 's


actress's : aktrisin              

actress's hat : aktrisin şapkası

James's : James'in             

James's mistake : James'in hatası


3. -s ile bitmeyen çoğul + 's


children's : çocukların         

children's toys : çocukların oyuncakları


Eğer isim -s alarak çoğul yapılmışsa iyelik durumunda yalnızca bir ' konulur:


the pilots' : pilotların          

the pilots' briefcases : pilotların çantaları


the babies' : bebeklerin       

the babies' dummies : bebeklerin emzikleri


B. Nesneler İçin İyelik


Genel olarak nesnelerin (bitkilerin, soyut isimlerin) iyeliği of ile yapılır.


the front of the house : evin cephesi

the history of navigation : denizciliğin tarihi


C. Çifte Tamlayan Durumu


Hem of hem de 's ile yapılan tamlamalara çifte tamlayan durumu denir.


a friend of mine : bir arkadaşım

this friend of mine : bu arkadaşım


This is an umbrella of my mother's.

Bu, annemin bir şemsiyesi.


That friend of Hasan's is a doctor.

Hasan'ın o arkadaşı bir doktordur.