• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

future perfect progressive

future perfect progressive

future  perfect progressive =gelecekte bitecek sürekli zaman


Özne  + will have been -ing kalıbında kullanılır. Soru ve olumsuzu will ile yapılır.


I'll have been working.

He'll have been working.

They'll have been working.


I won't have been working.      Will I have been working?


He won't have been working.    

Will he have been working?


They won't have been working.   

Will they have been working?

 

Gelecekte bir eylemin belli bir ana kadar ne kadar süreceğini belirtir.


By the end of the month I'll have been working here for fifteen years.

Ayın sonuna kadar burada on beş yıl çalışmış olacağım.


We'll have been waiting at the bus stop for two hours by two  o'clock.

Saat iki olunca durakta iki saat beklemiş olacağız.