• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

either ... or ...

either ... or ...

either ... or ... = ya ... ya da ... 


Bu kalıp isimleri, eylemleri, belirteçleri ve sıfatları tanımlayabilir.

 

Either he or his wife has gone to London.

Londra'ya ya kendisi ya da karısı gitti.


I want to buy her either a blouse or a skirt. 

Ona ya bir bluz ya da bir etek almak istiyorum.


You must either cook the meal or look after the baby.

Ya yemeği pişirmelisin ya da bebeğe bakmalısın.


You can go there either by bus or by train.

Oraya ya otobüs ya da trenle gidebilirsiniz.


He must be either lazy or stupid.

Ya tembel ya da aptal olmalı.


Bu  kuruluşta fiile en yakın özne tekilse fiil tekil, çoğulsa fiil çoğul olur.


Either you or Jack has to do the cleaning.

Temizliği ya sen ya da Jack yapmak zorunda.


Either Jack or you have to do the cleaning.

Temizliği ya Jack ya da sen yapmak zorundasın.