• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

could

could


1.  Geniş anlamda kullanılmadığı zaman -ebilir/-abilir anlamını verir.


He could be wrong.

Yanılıyor olabilir.


We could reach an agreement.

Anlaşmaya varabiliriz.

 

I could sleep in the car.

Arabada uyuyabilirim.

 

You could use my car.

Arabamı kullanabilirsin.


Could you biçimi bir rica belirtir.


Could you bring the luggage, please?

Bagajı getirir misiniz, lütfen?

 

Couldn't be olumsuz tahminlerde kullanılır.


The engine couldn't be out of order.

Motor bozuk olamaz.


The nearest petrol station couldn't be this far.

En yakın benzin istasyonu bu kadar uzak olamaz.


2.  Geçmiş anlamda kullanıldığı zaman sürekli bir yetenek belirtir ve   -ebilirdi/-abilirdi,  -ebiliyordu/-abiliyordu şeklinde çevrilir.


She could cook when she was ten.

On yaşındayken yemek yapabiliyordu.

 

I couldn't speak German fluently before I took the course.

Kursa girmeden önce Almanca'yı akıcı olarak konuşamıyordum.

 

Olumsuzda çoğu zaman tek bir eylemi belirtir ve yapamadı, edemedi şeklinde çevrilir.


I couldn't carry the rucksack. 

Sırt çantasını taşıyamadım.


He couldn't climb the tree. 

Ağaca çıkamadı.

 

3.  could have done

a)  could have done = -ebilirdi/-abilirdi (ama olmadı)


I could have helped him, but I didn't want to. 

Ona yardım edebilirdim, ama etmek istemedim.


b) -miş olabilir


He could have fallen into the river.

Irmağa düşmüş olabilir.