• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

an


an

 

apple

bir elma

orange

bir portakal

hour

bir saat

 


İngilizcede a ve an sözcüklerine belgisiz tanımlık (indefinite article) denir. Belgisiz tanımlıklar, tekil ve sayılabilen isimlerden önce kullanılır, başka bir deyişle (books, tables gibi) çoğul isimlerden ve (butter, air, advice gibi) sayılamayan isimlerden önce a veya an kullanılmaz.

 

Okunuşu sessiz harflerle başlayan isimlerden önce a, sesli harfle başlayan isimlerden veya sözcüklerden önce ise an kullanılır.

 

a phone : bir telefon

a car : bir araba

a tree : bir ağaç


an email : bir eposta

an apple : bir elma

an orange : bir portakal


Ho ve u harfleri ile başlayan sözcüklerin okunuşları sesli veye sessiz olabilir.


a university [ı univö:siti] : bir üniversite

a one-way road [ı wan-wey roud] : bir tek yönlü yol

a history class [ı histori kla:s] : bir tarih sınıfı

an hour [ın auı] : bir saat


It’s an Irish song.

O bir İrlanda şarkısı.


We walked for an hour.

Bir saat yürüdük.


We want to rent an apartment.

Bir daire tutmak istiyoruz.


An belgisiz tanımlığının kullanımı hakkında a, an maddesine bakınız.