• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

all

all

all = bütün, tüm


1. Sayılabilen çoğul isimlerden önce kullanılır. İsimlerden önce tanımlık bulunmayabilir.


All the lights are on.

Bütün ışıklar açık.


All children love ice cream.

Bütün çocuklar dondurmayı sever.


All sözcüğünden sonra tekil sayılır bir isim gelmez. Ancak all day, all night ve all week ifadeleri bir istisnadır ve belirteç olarak kullanılır.


We danced all night.

Bütün gece dans ettik.


2. Sayılamayan tekil isimlerden önce kullanılır.


All the milk is in the bottle.

Bütün süt şişede.


3. The, this, my, vb. gibi belirticilerden önce all of dizilişi kullanılabilir.


All of the lights have been switched off.

All the lights have been switched off.

Bütün ışıklar söndürüldü.


I gave her all of my money.

I gave her all my money.

Bütün paramı ona verdim.


Me, him, them gibi belirtme durumundaki kişi zamirlerinden önce of kullanmak zorunludur.


She invited all of us to the party.

Partiye hepimizi davet etti.


4. All sözcüğü be fiilinden sonra, diğer fillerden önce kullanılır.


They were all very sorry.

Hepsi çok üzgündü.


We all enjoyed her company.

Onun arkadaşlığından hepimiz çok hoşlandık.


Eğer tümcede yardımcı fiil veya fiiller varsa all (ilk) yardımcı fiilden önce kullanılır.


The children are all playing in the garden.

Çocukların hepsi bahçede oynuyor.


5. All sözcüğü tek şey anlamına da gelir. Bu durumda, tümcenin eyleminden sonra gelecek şey tek ise, tekil fiil; birden çok ise, çoğul fiil kullanılır.


All that interest her is your money.

Onu ilgilendiren tek şey senin paran.


All he talks about are football and horse races.

Konuştuğu tek şey futbol ve at yarışları.