• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adverbs of frequency


Bir eylemin ne kadar sık yapıldığını gösteren belirteçlere sıklık belirteçleri (adverbs of frequency) denir. Belirsiz sıklık belirteçleri, sıklık sırasına göre aşağıdaki gibidir:


always : her zaman

almost/nearly/practically always : hemen her zaman

usually, normally, generally, regularly, commonly : genellikle

often, frequently : sık sık

occasionally : arada sırada

rarely, seldom : nadiren

hardly/scarcely ever : hemen hemen hiç, pek seyrek

never : asla

 

 1.  Sıklık belirteçleri tümcede ana fiilden önce gelir.


I always get up at seven.

Her zaman saat yedide kalkarım.


Tümcede yardımcı eylem varsa, yine aynı şekilde ana fiilden önce gelir.


I don't always get up at seven.

Her zaman saat yedide kalkmam.


2.  Tümcenin ana fiili be ise, sıklık belirteci bundan sonra gelir.


He's always late for work.

İşe her zaman geç geliyor.


3. Sometimes, usually, normally, occasionally, often ve frequently tümcenin önünde veya sonunda bulunabilir.

 

Do you go to the theatre very often?

Çok sık tiyatroya gidiyor musun?


Sometimes I also work at weekends.

Bazen hafta sonları da çalışırım.


4. Seldom, rarely, never, hardly/scarcely ever, hardly ve scarcely belirteçleri tümcenin başında olunca devrik yapı ister.


Hardly had I gone to bed when the phone rang.

Daha yeni yatağa gitmiştim telefon çaldığında.


Never have I seen such a good programme.

Bu kadar güzel bir program görmemiştim hiç.