• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

a few

Birkaç anlamına gelen bu söz, sayılabilen çoğul isimlerden önce kullanılır.


There are a few biscuits in the box.

Kutuda birkaç bisküvi var.


I've got only a few friends in Bodrum.

Bodrum'da sadece birkaç arkadaşım var.


I want to ask you a few questions.

Size birkaç soru sormak istiyorum.


Özet Çizelge

a few

 

friends

birkaç arkadaş

days

birkaç gün

awards

birkaç ödül

people

birkaç kişi

oranges

birkaç portakal