• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

Nominative Absolute

Bağımsız Yalın Durum


Özneleri farklı olan bir temel tümce ve bir yantümceden oluşan bir bileşik tümce düşünelim. Bu bileşik tümcenin yantümcesi ortaç öbeğinden oluşabilir, ki bu yapılara bağımsız yalın durum (nominative absolute) denir.


The key being lost, I couldn't open the door.

Anahtar kaybolduğu için kapıyı açamadım.


The weather being rainy, we decided to postpone the picnic.

Hava yağışlı olduğu için pikniği erteledik


Yukarıdaki örenklerde bağımsuz yalın durum italikle belirtilmiştir.


1- Neden Belirteci Olarak / As Adverb of Reason


Ortaç öbeği ile temel tümcenin özneleri ayrı ise, bu durum belirtilmelidir. Aşağıdaki şimdilik ortaç kümeleri, neden kavramlıdır:


The road being icy, we couldn't walk quickly.

Yol buzlu olduğundan hızlı yürüyemedik.


The day being Sunday, we couldn't do any shopping.

Gün Pazar olduğundan alışveriş yapamadık.


The room being hot, I took off my coat.

Oda sıcak olduğundan ceketimi çıkardım.


He being absent, they didn't start the ceremony.

O gelmediğinden töreni başlatmadılar.


It ve there bu tür kuruluşlarda özne olarak kullanılabilir:


It being rainy, we stayed at home.

Hava yağışlı olduğundan evde kaldık.


It being hot, the laundry dried quickly.

Hava sıcak olduğundan çamaşırlar çabucak kurudu.


It being foggy, they lost their way.

Hava sisli olduğundan yollarını yitirdiler.


There being many objections, the plan was not accepted.

Çok itiraz olduğundan plan kabul edilmedi.


There being no chance of winning, I didn't want to try it again.

Kazanma şansı olmadığından onu yeniden denemek istemedim.


There being a loud speaking in the room, we could not hear him.

Odada çok ses olduğundan onu duyamadık.


Neden kavramlı bu tür tümceler, bitmişlik ortaçlarıyla da kurulabilir:


Rain having fallen during the night, we had to call off the picnic.

Geceleyin yağmur yağmış olduğu için pikniği ertelemek zorunda kaldık.


The water having been rough all day, we didn't go fishing.

Deniz bütün gün dalgalı olduğundan balığa çıkmadık.


2- Zaman Belirteci Olarak / As Adverb of Time


Süremdeş eylemlerden (a) biri ya da ardıl eylemlerden (b) ilki, bağımsız yalın durum ile belirtilebilir:


a) She made the tea, her husband watering the garden.

Kocası bahçeyi sularken kadın çayı yaptı.


The murderer went to the station, two gendarmes walking next him.

Katil, yanında yürüyen iki jandarma olduğu halde, karakola gitti.


The children watching the cartoons on TV, she washed the dishes in the kitchen.

Çocuklar televizyonda çizgi filmi izlerken, o mutfakta bulaşıkları yıkadı.


b) The nurse boiling the syringe, the doctor injected the penicilin in the patient's arm.

Hemşire şırıngayı kaynattıktan sonra doktor hastanın koluna penisilin zerketti.


The captain ordering the soldiers, they marched to the drill ground.

Askerler, yüzbaşı kendilerine emir verince, eğitim alanına yürüdüler.


Zaman kavramlı yantümceler, bitmişlik ortacıyla da kurulabilir:


The woman having cooked the meal, they set the table.

Kadın yemeği pişirince onlar masayı kurdular.


The teacher having entered, the students sat down at their places.

Öğretmen içeri girince öğrenciler yerlerine oturdular.


The boy having lived in the orphanage for 2 years, they adopted him.

Çocuk iki yıl yetimler yurdunda kaldıktan sonra onu evlat edindiler.