• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

enayi olmak

Türkçe - İngilizce

ENAYİ OLMAK = Kandırılması ve yönlendirilmesi kolay olmak, aşırı derecede saf olmak, °avanak olmak, °budala olmak : Adam senin paranı kapmaya çalışıyor, enayi olma!

1: 0 ms