• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

asıltı

Türkçe - İngilizce

ASILTI
* Çözünmeyen özdek parçacıklarının, dibe çökmeden bir sıvı içinde kalmış durumu.
* Karışmaz iki sıvıdan birinin öbürünün içinde çok küçük damlacıklar halinde asılı kaldığı incelmiş karışım.
* Sıvı bir ortamda, küçük parçacıkların dağılmış bir biçimde askıda bulundukları durum.
* 1 - 100 pim, en çok da 500 pim olan tanecikler ve bunların içinde bulundukları çoktürel ortam.

asıltı = suspansiyon [öz Türkçe - eski terim]

asıltı = süspansiyon [öz Türkçe - eski terim]

ilgili sözler / related words

ağız damlası, katı asıltı ağız damlası, sıvı asıltı ağız katı asıltı ağız katı asıltısı için katı asıltı ağız mukoza püskürtücüsü, katı asıltı ağız mukoza püskürtücüsü, sıvı asıltı ağız/makat katı asıltı ağızdan katı asıltı için çözücü ve dondurkurut ağızdan katı asıltı için derişik ağızdan katı asıltı için fışırdayan granül ağızdan katı asıltı için granül ağızdan püskürtücü için dondurkurut, katı asıltı ağızdan püskürtücü, katı asıltı asıltı altın asıltı asfalt asıltı çökelme asıltı dökümü asıltı halindeki kolloidal madde asıltı halindeki kolloidal maddeler asıltı kalıntılar asıltı maddeler asıltı maddesi asıltı parçacıklar asıltı toz asıltı yapıştırıcı asıltı zar basınçlı solumlanım, katı asıltı basınçlı solumlanım, sıvı asıltı burun damlası, katı asıltı burun damlası, sıvı asıltı buruna püskürtücü, katı asıltı buruna püskürtücü, katı asıltı için çözücü ve dondurkurut buruna püskürtücü, katı asıltı için dondurkurut buruna püskürtücü, sıvı asıltı çekirdeksel asıltı çözençeker asıltı çözeniter asıltı değiştirilmiş salımlı oral katı asıltı granülü derişik ağızdan püskürtücü için çözücü ve derişik, katı asıltı derişik ağızdan püskürtücü için derişik, katı asıltı deriye püskürtücü için derişik, sıvı asıltı deriye püskürtücü, sıvı asıltı dilaltı püskürtücü, sıvı asıltı dilaltı püskürtücüsü, katı asıltı elektrikli asıltı devinimi elektriksel asıltı hareketi enjeksiyonluk katı asıltı enjeksiyonluk katı asıltı için çözelti enjeksiyonluk katı asıltı için derişik enjeksiyonluk katı asıltı için dondurkurut ve sıvı asıltı enjeksiyonluk katı asıltı için granül enjeksiyonluk katı asıltı için katı asıltı enjeksiyonluk katı asıltı için sıvı asıltı enjeksiyonluk katı asıltı tozu enjeksiyonluk sıvı asıltı enjeksiyonluk sıvı asıltı için katı asıltı enjeksiyonluk sıvı asıltı için sıvı asıltı enjeksiyonluk sıvı asıltı için toz enjeksiyonluk uzatılmış salımlı katı asıltı gaz asıltı gazda asıltı göz damlası, katı asıltı göz damlası, sıvı asıltı havada asıltı havadaki asıltı havalı asıltı içme suyunda kullanılan katı asıltı ince asıltı infüzyonluk katı asıltı infüzyonluk katı asıltı için derişik infüzyonluk sıvı asıltı infüzyonluk sıvı asıltı için derişik intravezikal katı asıltı katı asıltı katı asıltı için dondurkurut katı asıltı polimerleşmesi katı asıltı polimerleştirmesi kulağa püskürtücü, katı asıltı kulağa püskürtücü, sıvı asıltı kulak damlası, sıvı asıltı kulak yıkama, sıvı asıltı kulak/burun damlası, katı asıltı kulak/göz damlası, katı asıltı makattan katı asıltı için granül mesane içi katı asıltı organik asıltı örgensel asıltı püskürtmelik katı asıltı rahim içi sıvı asıltı sıvı asıltı sıvı asıltı polimerleşmesi sıvı asıltı polimerleştirmesi sıvı asıltı püskürtücü için derişik sıvı asıltı yapıcı sinüsiçi yıkama, katı asıltı solumlatıcı buhar, sıvı asıltı sulu asıltı tam çözünmüş asıltı tam çözüşmüş asıltı tezçökelir asıltı trake-akciğeriçi damlatma, katı asıltı uygulama sisteminde infüzyonluk sıvı asıltı uzatılmış salımlı ağız katı asıltı granülü üretral sıvı asıltı vajinal katı asıltı vajinal sıvı asıltı zerreleştirici katı asıltı zerreleştirici sıvı asıltı

1: 0 ms