• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

military terms / askerlik terimleri

At ease! Rahat!

AWOL - absent without leave asker kaçağı

aide-de-camp yaver, buyruk subayı

armed forces silahlı kuvvetler

armored car zırhlı oto/vagon

army corps kolordu

attention Dikkat!

battalion tabur, müfreze, kıta

booby trap bu tuzağı

brigade liva, tugay

cadet harp okulu öğrencisi, askeri okul öğrencisi

captain (kara) yüzbaşı; (deniz) albay

cavalry süvari sınıfı

chain of command komuta zinciri (yüzbaşı, binbaşı, albay)

chief of the general staff genelkurmay başkanı

close defensive fires taciz ateşi

cluster bomb parça tesirli bomba

colonel albay

combat formation muharebe düzeni

commander-in-chief başkumandan, başkomutan

company bölük

corporal (kara) onbaşı

court martial divanı harb, askeri mahkeme

curfew sokağa çıkma yasağı

depth charge su altındaki herhangi bir hedefe, özellikle denizaltılara atılan patlayıcı madde

division fırka, tümen; donanmanın bir filosu

fire ateş (açma)

firing idam mangası; ölü kimsenin mezarı başında saygı gösterisi olarak ateş eden bölük

GI (Dünya Savaşı sırasında) Amerikan askeri

GI bride kendi ülkesindeyken bir Amerikan askeriyle evlenen kadın

ground forces kara kuvvetleri

halt mola

hand grenade el bombası

headquarters karargâh, merkez

infantry piyade, yaya asker

leatherneck bahriye askeri, Amerikan bahriyelisi

lieutenant teğmen; (deniz) yüzbaşı

MIA - missing in action savaşta kaybolma

MP - Military Police inzibat eri

major (kara) binbaşı

mariner gemici-deniz piyadesi

martial law örfi idare, sıkıyönetim

mercenary (yabancı orduda hizmet eden) ücretli asker, paralı asker

militant militan, vuruşkan

militarism asker ruhu/zihniyeti; savaşçı siyaset, militarizm

military askeri

militia milis

mounted troop süvari, atlı asker

NCO - noncommissioned officer henüz kendisine subaylık görevi verilmemiş

off duty serbest, görevli değil

on duty vazife başında, nöbetçi

orderly emir eri

ordnance mühimmat, savaş gereçleri

POW -Prisoner of War savaş tutsağı

platoon askeri müfreze

private (soldier) asker, er

recruit acemi asker/er

regiment alay

reinforcement takviye, takviye birlikleri, ek güç

reserve officer yedek subay

sailor gemici

scramble düşman uçaklarının yolunu kesmek için aceleyle havalanmak

sentry nöbetçi asker, nöbetçi

sergeant çavuş

serviceman asker

sharp shooter keskin nişancı, keskin atıcı

shun Dikkat!

signal corps işaret alayı, muhabere sınıfı

staff officer kurmay subay

task force geçici işbirliği, özel ekip

the (army) brass yüksek rütbeli subaylar, omuzu kalabalıklar

the rank and file neferler, erat

theatre of operations harekât sahası