• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

filateli (pulculuk) terimleri - philatelic terms


anma pulu  Bir olay, konu veya kişiy anmak, tanıtmak veya propaganda için basılan, seri veya blok şeklindeki posta pulu. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


antiye  Üzerlerinde "Posta Kartı" ibaresi ve postada alınacak ücreti gösteren pul baskısı yer alan resimli veya resimsiz kartlar. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


dantel  Perforaj işlemi sonunda pulların kenarlarında meydana gelen dişler. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


değer  Postada kullanılan değerli kağıtların üzerlerinde rakam ve bazılarında ayrıca yazı ile gösterilen ve bunların postadaki satış fiyatını belirten para tutarı veya bir serideki pullardan herhangi bir serideki pullardan herhangi biri. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


ek değerli anma pulu  09/08/1958 tarihli 7127 sayılı Kanun gereğince munzam değerlere ek değer konularak yılda iki defa bastırılan anma pulları. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


emisyon  Bir değerli kâğıdın veya pulun tedavüle çıkarılması. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


erör  Değerli kâğıtların basılmaları veya zımbalanmaları sırasında meydana gelen hatalardır. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


ese  Baskı durumunu, pulu bastıran kuruluşa göstermek için hazırlanan provalardır. Bunlara hazırlık örnekleri de denebilir. Pulun hazırlanmasını görmek yönünden önemlidir. Eseler yalnız Posta İdarelerinin müze veya arşivlerinde bulunur, satılmazlar. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


filateli  a) Pul ve posta ile ilgili gereçlerin derlemeciliği; pul koleksiyonculuğu b) Pulları inceleme; pulbilim. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


filatelik zarf  İlkgün veya özeltarih damgası ile damgalanmış anma pulu, sürekli posta pulu veya pul baskısı taşıyan, üzerinde özel tasarımlara da yer verilebilen ve Şirket tarafından satışa sunulan zarflar. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


filatelist  Pul ve Posta ile ilgili gereçlerin derlemeciliğini yapan kişi. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


filigran  Bazı pulların kâğıdında bulunan ve ışığa tutulduğu zaman görülen yazı, çizgi, şekil veya motif gibi özel bir belirti. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


forma  Pul üzerindeki resmin (marj hariç) milimetre olarak boyutu (25X40 mm gibi). | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


föyye  Üzerinde dantelli veya dantelsiz bir veya birkaç pul basılmış olan ve kenarlarında çoğu zaman yazılar taşıyan küçük pul tabakası. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


ilkgün damgası  Anma pulu ve sürekli posta pullarının tedavüle çıkarıldıkları gün, yalnız bu pulların ve aynı gün tedavüle çıkarılan aynı konudaki pul baskılarının iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konu ile ilgili tasarım bulunan tarih damgaları. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


ilkgün zarfı  Üzerlerinde bir anma pulu serisi, blok şeklinde anına pulu veya sürekli posta pulu serisi yer alan ve ilkgün damgası ile damgalanmış filatelik zarflar. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


lejand  Pul üzerindeki yazılar. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


maksimum kart  Tedavüle çıkarılacak bir anma pulu, sürekli posta pulu veya üzerinde yer alan pul baskısı ile aynı konuda tasarıma sahip olan, üzerine söz konusu pulun yapıştırıldığı veya basılı olduğu ve ilgili damga ile damgalanmış posta kartları. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


marj  Pul tabakalarının ve anma bloklarının kenarlarında ve pulların çerçeveleri dışında kalan baskısız kısımlar. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


özel tarih damgalı zarf  Üzerlerinde bir anma pulu, sürekli posta pulu veya pul baskısı yer alan, damganın konusu ile ilgili tasarım bulunmayan ve özeltarih damgası ile damgalanmış filatelik zarflar. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


özel tarih damgası  Anma pulu çıkarılmamış bazı önemli olaylar için belirli günlerde ve olaylarla ilgili yerlerdeki Şirket işyerlerinde, geçerlikte bulunan herhangi bir anma pulunu veya sürekli posta pulunu iptal etmek üzere yaptırılan ve üzerlerinde ilgili olduğu olaya ait tasarım bulunan tarih damgaları. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


özelgün zarfı  Üzerlerinde bir anma pulu, sürekli posta pulu veya pul baskısı yer alan, damganın konusu ile ilgili tasarım bulunan ve özeltarih damgası ile damgalanmış filatelik zarflar. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


perforaj  Tabakalardaki ve anma bloklarındaki pulların birbirinden kolay ayrılabilmeleri için aralarının zımbalanması. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


portföy  İçinde pullara, diğer değerli kağıtlara ve/veya diğer materyallere yer verilen özel tasarımlı filatelik ürün. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


posta kartı  PTT tarafından üretilen üzerinde Posta Kartı ibaresi bulunan resimli veya resimsiz kartlardır. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


pul baskılı posta kartı  Üzerlerinde "Posta Kartı" ibaresi ve postada alınacak ücreti gösteren pul baskısı yer alan resimli veya resimsiz kartları. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


pul emisyon programları  Yıllık olarak hazırlanmaktadır. Programda yer alacak konuların seçiminde Bakanlıklardan, Genelkurmaydan, Üniversitelerden, vakıf ve derneklerden, kamu kurumlarından alınan çeşitli öneriler ile şubemizin tespit ettiği önemli olayların yıldönümleri ve çeşitli konular, oluşturulan bir komisyonda değerlendirildikten sonra son şeklini almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına bağlı bakanlık onayından sonra kesin şeklini alan pul emisyon programı yurtiçi ve yurtdışındaki filatelistler ile posta işyerlerine duyurulmaktadır. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


resmi posta pulu  Genel bütçeye giren dairelerle katma ve özel bütçeli dairelerin, belediyelerin ve bunlara bağlı idare ve kurumların postaya verdikleri her türlü posta gönderilerinin posta ücretlerinin ödenmesinde kullanılmak üzere, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 22 nci maddesi gereğince bastırılan pullar. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


santre  Bir pulun karşılıklı marjlarının birbirine eşit olması yani pul resmini çevreleyen çerçevenin (formanın) pul kâğıdının tam ortasına basılmış olması hali. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


şarniyer  Pulların albüme tutturulmasına yarayan küçük zamklı kağıt parçası. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


seri  Aynı ad altında ve aynı gün tedavüle çıkarılan pul ve diğer değerli kâğıtların her birinden oluşan grup. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


sürekli posta pulu  Posta ücretlerinin ödenmesinde kullanılması amacıyla ihtiyaca göre bastırılan pullar. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


sürşarj  Değerli kağıtların değerlerini değiştirmek veya pulun değerini değiştirerek veya değiştirmeksizin başka bir olayı anmak veya pulun çıkarılış amacını değiştirmek için üzerlerine yeni yazılar, rakamlar veya motifler basma. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


tematik pul  Kuş, çiçek, spor, meşhur adamlar, tablolar gibi belli konuların resimlerini taşıyan pullardır. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


tet beş  Birbirine ters olarak basılmış olarak basılmış iki pula denir. Bunlar baş başa ters, yan yana ters ve ayak ayağa ters basılmış olabilir. Tet-beş pullar posta ücretlerinin ödenmesinde teker teker de kullanılabilirler. 1956 yılında XXV. Milletlerarası Anti-alkolizm Kongresini anmak için bastırılan pullar bunlara bir örnektir. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


tiraj  Pul ve değerli kâğıtların baskı sayısı. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


uçak pulu  Posta ücret tarifesinde uçakla gönderilecek posta maddeleri için öngörülen ücretlerde bastırılan ve üzerlerinde havacılıkla ilgili resimler bulunan pullar. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek


varyete  Bir pulun değişik şekillerde basılmasıdır. Erörden farkı varyetenin Posta İşletmesinin kontrolü altında ve çok sayıda olması. | filateli (pulculuk) > ne, nedir, ne demek