• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

year

Yanlış : We hold this hotel on a fifteen-years lease.

Doğru : We hold this hotel on a fifteen-year lease.

Bu oteli on beş yıllık sözleşmeyle tutuyoruz.


Foot, dollar, year gibi sözcükler sıfat olarak kullanılınca çoğul yapılmaz, bunlar tek başına isim olarak kullanıldığı zaman gerekiyorsa çoğul yapılır.


I enjoy playing with my five-year old daughter.

Beş yaşındaki kızımla oynamaktan hoşlanırım.


My daughter is five years old.

Kızım beş yaşında.


I have lost my new ten-dollar pen.

On dolarlık yeni kalemimi kaybettim.


I paid ten dollars for that pen.

O kaleme on dolar ödedim.