• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

within - in

Bu sözcüklerden sonra zaman gösteren bir isim gelebilir. Bu durumda söz konusu eylem within ile belirtilen zaman içinde, o zamandan geç olmamak üzere; in ile ise o zamandan

sonra olur.


I’ll come back within an hour.

Bir saat içinde gelirim.


I’ll come back in an hour.

Bir saat sonra gelirim.


The work must be completed within a week.

İş bir hafta içinde bitirilmelidir.


At present our boss is in Italy, but he will return in a week.

Şu anda patronumuz İtalya’da ama bir hafta sonra dönecek.