• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

with - by

Yanlış : He swept the garage by a broom.

Doğru : He swept the garage with a broom.

Bir süpürgeyle garajı süpürdü.


Bir alet, araç kullanarak anlamında by değil with kullanılır.


The doctor tested the patient’s reflexes with a little hammer.

Doktor küçük bir çekiçle hastanın reflekslerini kontrol etti.


He took his temperature with a thermometer.

Bir termometreyle ateşini ölçtü.


The victim was hit on the head from behind with a blunt object.

Kesici olmayan bir nesneyle kurbanın başına arkadan vuruldu.


Ancak kredi kartı ile derken by kullanılır.


You can pay by credit card if you want to.

İsterseniz kredi kartıyla ödeyebilirsiniz.