• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

wish

Yanlış : I wish I have a yacht.

Doğru : I wish I had a yacht.

Keşke bir yatım olsa (olsaydı).


Şu an, geniş zaman veya gelecekle ilgili dilekleri veya üzüntüleri belirtmek için wish’den sonra past simple kullanılır.


I wish it wasn’t raining now.

Keşke şimdi yağmur yağıyor olmasa.


I wish I could speak French fluently.

Keşke Fransızcayı akıcı konuşabilseydim.


I wish I could go with you tomorrow.

Keşke yarın seninle gidebilseydim.


Geçmişle ilgili üzüntüler ise past perfect tense ile verilir.


I wish I had followed his advice.

Keşke onun nasihatını dinleseydim.


I wish I hadn’t eaten too much last night.

Keşke dün gece çok fazla yemeseydim.