• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

win - earn

Yanlış : Have you ever earned a football pool?

Doğru : Have you ever won a football pool?

Hiç sportotoyu kazandın mı?


Earn sözcüğü çalışarak para kazanmak demektir. Yarışma, şampiyonluk, ödül, piyango, vb. kazanmak win ile söylenir.


She won the 'Best Actress' award.

‘En iyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı.


The government won the elections by a large majority.

Hükümet seçimleri büyük bir çoğunlukla kazandı.


Our team has won the championship again!

Takımımız yine şampiyonluğu kazandı!


He has won first prize in the competition.

Yarışmada birincilik ödülünü kazandı.


I won a teddy bear at the fair.

Fuarda oyuncak bir ayı kazandım.


I never expected to win the lottery.

Piyangoda kazanmayı hiç ummuyordum.