• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

weather - whether

Her iki sözcük de ['wedı] şeklinde okunur, ancak anlamları çok farklıdır. Weather hava, whether ise olup olmadığı, yapıp yapmadığı anlamına gelir.


I don't know whether she will come or not.

Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum.


She can't decide whether she ought to get the job.

İşi kabul etmesi gerekip gerekmediğine karar veremiyor.


He seemed uncertain whether to stay or leave.

Kalmalı mı yoksa gitmeli mi, bundan emin görünmüyordu.


What's the weather like? Is it rainy?

Hava nasıl? Yağmurlu mu?


Our barbecue was spoilt by bad weather.

Mangal partimiz kötü hava yüzünden berbat oldu.