• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

urban - urbane

Urban kentsel; urbane ise terbiyeligörgülü, oturup kalkmasını bilen demektir.


Urban unemployment is on the increase.

Kentsel işsizlik artışta.


The new marketing director is an urbane, efficient man.

Yeni pazarlama müdürü kibar ve işten anlayan biri.