• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

university

Yanlış : She studied economics at the university.

Doğru : She studied economics at university.

Üniversitede ekonomi okudu.


Öğrenim söz konusu olduğu zaman İngiliz İngilizcesinde university sözcüğü ile tanımlık (a, the) kullanılmaz: to university, at university.


He studied French literature at university.

Üniversitede Fransız edebiyatı okudu.


He doesn’t want to go to university after high school.

Liseden sonra üniversiteye gitmek istemiyor.


What are you going to do after you leave university?

Üniversiteden ayrıldıktan sonra ne yapacaksın?


Yanlış : She studied politics at University of Virginia.

Doğru : She studied politics at the University of Virginia.

Virginia Üniversitesinde politika okudu.


Üniversitenin ismi of ile söylenince the alır: Virginia University - the University of Virginia, London University – the University of London.