• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

trouble

Yanlış : I often have trouble to start the car on cold mornings.

Doğru : I often have trouble starting the car on cold mornings.

Soğuk sabahlarda arabayı çalıştırmakta sık sık sorun yaşarım.


Bir şeyi yapmakta sorun yaşamak have trouble doing sth ile ifade edilir.


Yanlış : He's always had a trouble with his eyes.

Doğru : He's always had trouble with his eyes.

Her zaman gözleriyle ilgili sorun yaşadı.


Trouble (sorun, dert) sözcüğü, sayılamayan bir isimdir,  a/an almaz, çoğul olmaz. Ancak günlük yaşamdaki sorunları anlatmak için troubles çoğul biçimi kullanılır.


Her troubles finally drove her out of her mind.

Sorunları sonunda ona kafayı yedirtti.


The lecturer is speaking about the troubles in Iraq.

Konuşmacı Irak’taki sorunlar hakkında konuşuyor.