• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tremble - shiver

Yanlış : He's so cold that he's trembling.

Doğru : He's so cold that he's shivering.

O kadar üşüyor ki titriyor.


Korku, kaygı veya heyecandan titremek tremble; soğuk veya korkudan titremek ise shiver ile söylenir.


Yanlış : He trembled from fear.

Doğru : He trembled with fear.

Korkudan titredi.


Yanlış : He shivered from cold.

Doğru : He shivered with cold.

Soğuktan titredi.


Bir şeyden titremek derken hem tremble hem de shiver, with ile kullanılır.