• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

transport - transportation

Yanlış : They arranged a transport from the airport.

Doğru : They arranged transport from the airport.

Havaalanından (almak için) taşıt ayarladılar.


İngiliz İngilizcesinde bir yere gitmek için  kullanılan ulaşım aracına transport (taşıt, araç) denir. Transport sözcüğü sayılamayan bir isimdir, almaz, çoğul olmaz.


Do you have your own transport?

Kendine ait aracın var mı?


We advise students to use public transport to arrive early.

Erken gelmeleri için öğrencilere toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyoruz.


İngiliz İngilizcesinde transport (nakliye) sözcüğü insanların olduğu gibi eşyların taşınmasını anlatmak için de kullanılır.


Are the goods ready for transport?

Mallar nakliye için hazır mı?


Amerikan İngilizcesinde ise hem insanların hem de eşyaların taşınmasını ifade etmek için transportation (ulaşım; taşıt) sözcüğü kullanılır.


We can provide transportation to the airport.

Havaalanına taşıt temin edebiliriz.


Improved transportation allow people to eat fresh fruit and vegetables.

Gelişmiş taşımacılık (sistemi) insanların taze meyve ve sebze yemesini mümkün kılar.