• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

town

Yanlış : This café is one of the hottest spots in the town.

Doğru : This café is one of the hottest spots in town.

Bu kafe şehirdeki en klas yerlerden biridir.


In town, go to town, leave town sözlerinde the kullanılmaz, ancak şehir merkezinde derken the kullanılır: in the town centre.