• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

too - as well - also

De, da anlamlarını veren bu sözcüklerden too ve as well genellikle tümce sonunda kullanılır.


You have to come too.

Sen de gelmek zorundasın.


That dress is more beautiful and it's cheaper too.

O elbise daha güzel ve daha ucuz da.


Some shops are open on Sundays as well.

Bazı dükkânlar pazar günleri de açıktır.


Also sözcüğü ise fiilden önce gelir. Cümlede to be (am, is, are, was, were) varsa, also, to be’den sonra gelir.


She sings, and she also plays the guitar.

Şarkı söyler, ve aynı zamanda gitar da çalar.


Four pedestrians were also injured in the accident.

Kazada dört yaya da yaralandı.