• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

to - up to

Yanlış : The policeman came to me and asked to see my ID.

Doğru : The policeman came up to me and asked to see my ID.

Polis yanıma geldi ve kimliğimi görmek istedi.


Yanlış : He came into the room and went to the man sitting in the corner.

Doğru : He came into the room and went up to the man sitting in the corner.

Odaya girip köşede oturan adamın yanına gitti.


Birine veya bir şeye doğru gidip önüne gelince durmak eylemi to veya near to değil up to, over to veya across to ile söylenir.


He drove up to his girl friend's house in a sports car.

Spor bir arabayla kız arkadaşının evinin yanına (önüne) gitti.


Having been voted president, he came up to the microphone to speak.

Oyla başkan seçildikten sonra konuşmak için mikrofana gitti.